Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
Hangend balgdoek Ramspol

Octrooi alternatief vereenvoudigd balgdoek

MRCONSULT heeft met BAM Infraconsult het idee gedeeld van een alternatief balgdoek dat naar verwachting ten opzichte van traditioneel balgdoek goedkoper, sneller en bovendien in Nederland kan worden geproduceerd.

Met name de productiekosten van het alternatieve balgdoek zullen aanzienlijk dalen. BAM Infraconsult heeft besloten dit idee als licentienemer te beschermen door middel van een octrooi waarbij MRCONSULT licentiehouder is.


In de bijgaande documenten ‘Ideebeschrijving alternatief balgdoek’ en ‘Beschrijving productieproces’ zijn het idee en het productieproces vastgelegd:

IDEEBESCHRIJVING ALTERNATIEF BALGDOEK

BESCHRIJVING PRODUCTIEPROCES BALGDOEKStuw De Roode Haan

Link naar de webpagina over Stuw De Roode Haan: Stuw De Roode Haan


Balgkering-Ramspol-bij-storm


Mink Ros bij Balgdoek


_________________________________________________________________________

Octrooi kabelgeleiding

MRCONSULT is octrooihouder van een kabelgeleiding remmingwerk als onderhoudsbesparende variant ten opzichte van de traditionele remmingwerken.

Traditionele  remmingwerken worden in hoofdzaak belast op buiging. Daardoor zijn materiaalvolume, het te onderhouden constructieoppervlak, de integrale kosten en de milieubelasting aanzienlijk.

Bij kabelgeleiding treden echter in hoofdzaak trekspanningen op waardoor er een relatief klein materiaalvolume nodig is. Het te onderhouden constructieoppervlak is daardoor vrijwel nihil. Het geringe materiaalvolume en constructieoppervlak zorgen voor een remming- en geleidewerk met relatief lage startkosten, lage integrale kosten en lage milieubelasting.

Bij de ombouw van een bestaand remmingwerk naar kabelgeleiding kunnen de bestaande buispalen in principe worden benut.


 Remmingwerk voor afmeren van schepen