Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
Rijkswaterstaat_Constructie-Blaasbalg

Mink Ros

Als onderzoeksingenieur bij Rijkswaterstaat Bouwdienst was ik betrokken bij het innovatief ontwerpen en onderhouden van werktuigkundige en civiele constructies in en bij water in het kader van Life Cycle Cost Management. Doelstelling hierbij was het verlagen van integrale kosten (levensduurkosten) en milieubelasting.Mijn activiteiten bij Rijkswaterstaat Bouwdienst: 

 • Terugkoppelen van praktijkervaringen met werktuigkundige en civiele constructies naar ontwerpers
 • Vertalen van praktijkervaringen naar ontwerpaanbevelingen voor integrale kostenverlaging             (= besparingskennis)
 • Overdracht van besparingskennis naar ontwerpers bij Rijkswaterstaat en Markt door middel van publicaties, cursussen, symposia en afstudeerbegeleiding
 • Ontwerpverbetering door middel van:
  • Vereenvoudiging van afdichtingen, geleidingen, lageringen en opleggingen
  • Tribologisch onderzoek voor het berekenen van wrijving en slijtage
  • Tribologisch onderzoek voor hydrostatische sluisdeurondersteuning met hydrovoeten of hydrofenders
  • Alternatieve lagermaterialen en constructiematerialen
  • Alternatieve deklagen op stangen, assen en staalconstructies
  • Alternatieve onderhoudsconcepten en conserveringssystemen
 • Innovatie in ontwerp, onderhoud en contract
 • Kiezen uit ontwerpvarianten op basis van integrale kosten en milieubelasting
 • Kiezen uit materiaalvarianten op basis van integrale kosten en milieubelasting
 • Opstellen van kwaliteits- en keuringseisen
 • Speerpuntonderzoek door middel van afstudeerbegeleiding

Als gevolg van het overheidsbeleid om ontwerp- en onderhoudsverantwoordelijkheid bij de markt te leggen, zet ik deze werkzaamheden sinds 2006 voort als zelfstandig adviseur.

Rijkswaterstaat-Bouwdienst


Curriculum Vitae